Vērtējums par kādu pasākumu / apmācībām

Paldies par dalību mūsu pasākumā. Lai nākotnē varētu noorganizēt vēl labāku pasākumu, mums ir ļoti svarīgs Jūsu vērtējums par notikušo un vēlmēm nākotnē.
1. Kad Jūs apmeklējāt mūsu apmācības?
2. Kuras no pasākuma daļām Jūs apmeklējāt? (many answers possible)
Apmācības
Produktu izstādi
Neoficiālā daļa ar vakariņām
3. Ar kādu mērķi Jūs ierādāties uz pasākumu?
4. Vai Jūsu mērķi pasākuma laikā īstenojās?
5. Kopumā pasākums bija
 1234567 
Ļoti slikts       Ļoti labs
6. Lūdzu novērtējiet apmācību kvalitāti:
 Ļoti labi Labi Vidēji Slikti
Pasniedzēju uzstāšanās    
Sagatavotās prezentācijas    
Izdales materiāli    
7. Lūdzu, sakārtojiet pēc nozīmīguma pakāpes, kas Jums ir svarīgi šādās apmācībās?
  Prezentāciju saturs un informācijas kvalitāte
  Iespēja apgūt jaunas praktiskās iemaņas
  Iespēja iegūt jaunus kontaktus ar cilvēkiem savā nozarē
  Pieredzējuši, zinoši pasniedzēji
  Iespēja labi pavadīt laiku kopā ar kolēģiem
8. Kā pasākums Jums palīdzēja:
 Ļoti labi Labi Vidēji Slikti
Iegūt papildus zināšanas    
Apgūt praktiskās iemaņas    
Iegūt jaunus kontaktus ar cilvēkiem Jūsu nozarē    
9. Kādas tēmas un pasniedzējus Jūs vēlētos turpmāk dzirdēt šādos pasākumos?
10. Kāda izkārtojuma telpās Jūs vislabāk vēlētos apmeklēt apmācības?
img/user_q8/200049264.jpg
img/user_q8/200049265.jpg
img/user_q8/200049266.jpg
11. Kura(s) diena nedēļā Jums ir piemērotākā, lai apmeklētu šādus pasākumus? (many answers possible)
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Kāda no brīvdienām
Nav starpības
12. Citi komentāri, priekšlikumi, atsauksmes?