Kredītsaistības

Veicam plašu aptauju, lai noskaidrotu pašreizējo situāciju kredītu tirgū un sabiedrības attieksmi par kredītsaistībām.

Paldies par atsaucību!

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 5 minūtes.
Enter your information:
Gender
Age
1. Jūsu nodarbošanās
Studēju / mācos
Strādāju
Strādāju un studēju
Mājsaimnieks(ce)
Bez darba, darba meklējumos
Bērna kopšanas atvaļinājumā
Pensionārs
Invaliditāte
2. Jūsu ieņemamais amats:
Strādnieks. Fiziskā darba veicējs
Kvalificēts darbinieks (biroja darbinieks, ierēdnis, u.c.)
Augstas kvalifikācijas speciālists (jurists, mediķis, arhitekts, u.c.)
Vidēja vai zema līmeņa vadītājs. Nodaļas / departamenta vadītājs
Valdes loceklis. Uzņēmējs
Cits
Nevēlos norādīt
3. Jūsu personīgais ienākumu līmenis mēnesī (pēc nodokļu nomaksas):
Līdz 600 EUR
601-800 EUR
801-1000 EUR
1001-1200 EUR
1201-1400 EUR
Vairāk kā 1400 EUR
Nav ienākumu
4. Atzīmējiet kurš Jūsu ģimenē / mājsaimniecībā ir uzņēmies kredītsaistības? (many answers possible)
Es pats
Dzīvesbiedrs(e)
Bērns(i)
Mana māte
Mans tēvs
Brālis, māsa
Neviens
Cits
5. Cik kredītsaistību pašlaik ir Jūsu mājsaimniecībā?
1
2
3
vairāk par3
6. Cik daudz mēnesī ir jāmaksā par Jūsu kredītsaistībām kopā?
Līdz 100 EUR
101-200 EUR
201-300 EUR
301-400 EUR
401-500 EUR
Vairāk par 500 EUR
7. Kādiem mērķiem Jums /Jūsu ģimenei bija nepieciešams kredīts? (many answers possible)
Auto iegādei
Nekustamā īpašuma iegādei
Nekustamā īpašuma aprīkošanai / remontam
Izglītībai
Tehnikas, datortehnikas, aprīkojuma iegādei
Ceļošanai (ārzemju braucieniem)
Tekošo rēķinu apmaksai
Medicīniskiem izdevumiem
Cits
8. Vai šībrīža ekonomiskā situācija apdraud Jūsu iespēju atdot kredītu?
9. Vai tuvākā gada laikā esat plānojis uzņemties jaunas kredītsaistības?
Noteikti jā
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Noteikti nē