Darbinieku apmierinatība

Cienījamie kolēģi!

Kā jau katru gadu, arī šogad vēlamies noskaidrot kā mūsu uzņēmumā jūtas darbinieki.
Šī anketa mums palīdzēs novērtēt Jūsu darba motivāciju un sagatavot priekšlikumus vadītājam, lai pēc iespējas vairāk veidotu Jūsu vēlēm atbilstošu darba vidi un bonusu shēmu.

Aptaujas rezultāti tik izmantoti tikai apkopotā veidā. Katra darbinieka atbildes atsevišķi netiks analizētas.

Aptaujas aipildīšanas laiks - apmēram 10 minūtes.
Enter your information:
Education level
Occupation
Departaments, kurā Tu strādā:
1. Kuri faktori ietekmē Tavu motivāciju strādāt ar augstu atdevi?
 Nav svarīgi Mazsvarīgi Viduvēji svarīgi Drīzāk svarīgi Ļoti svarīgi
Draudzīgs, saliedēts kolektīvs     
Stabils un atbilstošs atalgojums     
Patīkama darba vieta (labi iekārtots ofiss atbilstoši Tavai gaumei un vajadzībām)     
Adekvāts darba apjoms     
Novērtējums, atzinība     
Elastīgs darba grafiks     
Karjeras izaugsmes iespējas     
Iespēja strādāt attālināti     
Labi organizēta iekšējā komunikācija starp kolēģiem     
Tiešā vadītāja darba stils     
Profesionālās apmācības iespējas     
Patīkams, interesēm atbilstošs darbs, darba pienākumi     
Papildus materiālie bonusi (prēmēšanas sistēma, uzņēmuma auto, veselības apdrošināšana u.c.)     
Komandējumu iespējas     
2. Novērtē savu apmierinātību ar šiem faktoriem pašreizējā darba vietā:
 Ļoti neapmierināts Neapmierināts Viduvēji apmierināts Apmierināts Ļoti apmierināts
Draudzīgs, saliedēts kolektīvs     
Stabils un atbilstošs atalgojums     
Patīkama darba vieta (labi iekārtots ofiss atbilstoši Tavai gaumei un vajadzībām)     
Adekvāts darba apjoms     
Novērtējums, atzinība     
Elastīgs darba grafiks     
Karjeras izaugsmes iespējas     
Iespēja strādāt attālināti     
Labi organizēta iekšējā komunikācija starp kolēģiem     
Tiešā vadītāja darba stils     
Profesionālās apmācības iespējas     
Patīkams, interesēm atbilstošs darbs, darba pienākumi     
Papildus materiālie bonusi (prēmēšanas sistēma, uzņēmuma auto, veselības apdrošināšana u.c.)     
Komandējumu iespējas     
3. Kuri no materiālajiem bonusiem Tevi motivē visvairāk?
 Nav svarīgi Mazsvarīgi Viduvēji svarīgi Drīzāk svarīgi Ļoti svarīgi
Fiksēts atalgojums     
Bonusu sistēma, atkarībā no rezultātiem     
Sociālās garantijas, veselības apdrošināšana     
Profesionālās apmācības iespējas     
Uzņēmuma auto     
Transporta kompensācija (amortizācijas, degvielas kompensācija)     
Mobilais tālrunis     
Daļēja vai pilnīga mācību maksas segšana     
Darbinieku atlaide kafejnīcās, dažādu veikalu produkcija     
Papildus naudas bonusi uz svētkiem     
Brīvbiļetes/Ielūgumi uz dažādiem pasākumiem     
4. Novērtē cik lielā mērā Tu piekrīti šiem apgalvojumiem:
 Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu Grūti pateikt
Esmu apmierināts ar savu darbu     
Man patīk strādāt šajā uzņēmumā     
Es ieteiktu arī saviem draugiem strādāt šajā uzņēmumā     
Es strādāju draudzīgā, saliedētā komandā     
Es jūtu, ka mans darbs sekmē uzņēmuma mērķu sasniegšanu     
Es jūtu savu personīgo ieinteresētību uzņēmuma attīstīšanā     
Veicot savu darbu es nepārtraukti profesionāli attīstos     
Uzskatu, ka atalgojuma politika uzņēmumā ir adekvāta un godīga     
Man ir atbilstoši daudz pilnvaru nepieciešamo lēmumu pieņemšanai darba procesā     
Es jūtos stabili par iespēju arī turpmāk strādāt savā amatā un šajā uzņēmumā     
Uzskatu, ka saņemu taisnīgu atalgojumu atbilstoši saviem darba pienākumiem, prasmēm un zināšanu līmenim     
Mana alga ir konkurētspējīga salīdzinājumā ar apmaksu citos uzņēmumos šajā nozarē vai amatā     
Man piesaistītā bonusa sistēma veicina mana darba efektivitāti     
Man ir patīkami uzturēt attiecības ar kolēģiem     
5. Tavs darbs ir:
(novērtē cik ļoti Tu piekrīti katram no zemāk esošajiem apgalvojumiem).
 Pilnībā nepiekrītu Nepiekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu Grūti pateikt
interesants     
elastīgs     
nogurdinošs     
atbildīgs     
stresa pilns     
grūts un sarežģīts     
garlaicīgs     
radošs     
profesionālo izaugsmi veicinošs     
viendabīgs     
6. Vai Tu izvērtē iespēju mainīt darba vietu?
7. Kādi ir Tavi nākotnes plāni saistībā ar karjeras attīstību?
Veidot karjeru šajā uzņēmumā
Veidot karjeru pašam savā uzņēmumā
Veidot karjeru citā, līdzīgas industrijas uzņēmumā
Veidot karjeru citā, atšķirīgas industrijas uzņēmumā
Cits